Workshopit

Workshop tai työpaja on kokonaisuus pohdinta-, keskustelu- ja/tai kirjoitustehtäviä, joiden avulla osallistujat pääsevät itse työskentelemään valitun aihealueen kanssa. Räätälöimme työpajat aina osallistujien toiveiden mukaan.

Voit varata meiltä yksityisen työpajan esimerkiksi työ-, harrastus- tai ystäväporukallesi. Järjestämme myös avoimia työpajoja, joista tiedotamme verkkosivujemme Blogi-osiossa. Voit myös tilata työpajan tapahtumaasi.

Työpajan pituus on taukoineen 2-3 tuntia. Räätälöimme sisällön ja pituuden kuitenkin aina tarpeisiisi sopivaksi. Workshopin teema voi liittyä esimerkiksi valmiisiin työpajoihimme (listattuna alla) tai voit pyytää työpajaa omalle aiheelle tarpeen mukaan.

Kohti seksuaalisesti avointa suhdetta

Workshop on suunnattu pariskunnille, jotka haluavat pohtia yhdessä kiinnostustaan seurustelu- tai seksikokemuksiin, joissa on mukana suhteen ulkopuolisia henkilöitä. Voimme pohtia myös konkreettisia tapoja toteuttaa avointa suhdetta.

Työpajan aikana tehdään paljon kirjoitus-, keskustelu- ja pohdintatehtäviä. Seksiä työpajassa ei harrasteta. Työpaja sopii sekä niille, jotka ovat jo avoimessa-, swinger- tai polyamorisessa suhteessa tai vasta pohtivat suhteen avaamista.

Workshopin tavoite on tarkentaa, minkälaisia toiveita sinulla ja kumppanillasi on liittyen suhteen avaamisen mahdollisuuteen sekä yksilöinä että yhdessä pariskuntana. Pureudumme paljon tunteisiin, joita saattaa herätä suhteen avaamiseen liittyen.

Workshop antaa paremman ymmärryksen siihen, mistä tunteista esimerkiksi mustasukkaisuus koostuu, minkälaiset asiat tai tilanteet herättävät mustasukkaisuuden tunteita ja miksi. Workshop antaa työkaluja mustasukkaisuuden ja pelon työstämiseen ja hallitsemiseen sekä konkreettisia tapoja, joilla pariskunta voi yhdessä kokeilla erilaisia asioita vastuullisesti ja toisiaan huomioiden.

Kohti intohimoista suhdetta

Suhde voi monesti jäädä arjen ja kiireen jalkoihin, mikä näkyy seksuaalisuudessa, läheisyydessä ja suhteen yleisessä tunnelmassa. Seksuaalisen halun puute tai halujen epäsuhta/eriparisuus, elämänmuutosten vaikutus omaan kehoon ja kehonkuvaan, stressi, ajan tai kommunikaation puute voivat kaikki vaikuttaa suhteeseen epätyydyttävästi.

Kohti intohimoista suhdetta -työpajassa suhteelle pyritään löytämään uusi suunta sekä suunnitelma kohti yhteyttä ja intohimoa. Osapuolet työskentelevät yhdessä ja itsekseen pohdinta- ja keskustelutehtävien parissa. Työpaja antaa sanastoa ja harjoituksia, joiden avulla osallistujat oppivat tunnistamaan omia tarpeitaan, tunteitaan ja toiveitaan ja kommunikoimaan niitä rakentavasti. Kotitehtävien avulla intohimoa ja yhteyttä voidaan ylläpitää myös työpajan jälkeen.

Rakentavan kommunikaation työpaja

Kaikissa suhteissa koetaan konflikteja. Niitä saa pelätä, mutta sille ei ole varsinaisesti tarvetta. Suhteen onnellisuuden ja kestävyyden kannalta merkittävää on, kuinka konfliktitilanteissa toimitaan.

On tärkeää, että omat tunteet, tarpeet ja toiveet tulevat kuulluiksi ja että vaikeatkin aiheet pystytään ottamaan puheeksi.

Rakentavan kommunikaation työpajassa opetellaan pohdinta- ja keskustelutehtävien kautta omia ja kumppanin tarpeita, toiveita ja tunteita sekä tapoja ilmaista näitä rakentavasti. Työpajassa opetellaan myös aktiivista ja huomioivaa kuuntelemista.

Työpajasta saatavien kohtitehtävien avulla rakentavaa kommunikaatiota voidaan kehittää edelleen ja ylläpitää myös työpajan jälkeen.