Mustasukkaisuus

Rakkaus. Epävarmuus. Toivottomuus. Häpeä. Suru. Ahdistus. Masennus. Pettymys. Raivo. Kostonhimo. Välinpitämättömyys. Huolestuneisuus. Kateus. Ylimielisyys. Syyllisyys. Ylpeys. Inho. Pelko. Katumus. Viha. Joku muu, mikä?

Mustasukkaisuus on hyvin tavallista, ja lähes kaikki tuntevat mustasukkaisuutta ainakin joskus. Usein mustasukkaisuutta on kuitenkin vaikea myöntää ja tunnistaa, sillä se koostuu monista eri tunteista. Mitä tunteita tunnistat omasta mustasukkaisuudestasi? Alun listaus voi antaa vinkkejä mustasukkaisuuden tunnistamiseen.

Kuten kaikki tunteet, myös mustasukkaisuus pitää ensin tunnistaa, sitten hyväksyä ja lopulta sallia. Vain siten sen voi kohdata ja antaa itselleen luvan olla mustasukkainen tai kateellinen tai epävarma tai…

Mustasukkaisuuden hyväksyminen helpottuu muistuttaessaan itseään, että mustasukkaisuus kertoo ainoastaan omista rajoista ja niiden tärkeydestä sekä siitä, että elämässä on jotain, mikä on tärkeää ja arvokasta. Mustasukkaisuus siis suojelee tärkeitä asioita.

Pohdi, mistä mustasukkaisuutesi juontuu. Usein mustasukkaisuuden taustalla on joko tarve vahvistaa luottamusta omaa kumppania kohtaan (1), tarve kehittää omaa itsetuntoa (2) tai tarve käsitellä omia kateuden tunteita (3):

  1. Pelkäätkö tulevasi petetyksi? Pelkäätkö, että kumppanisi on sinulle epärehellinen? Pelkäätkö, että kumppanisi jättää kertomatta tärkeitä asioita? Onko sinulla petetyksi tulemisen kokemuksia aiemmista ihmissuhteistasi? Onko sinun vaikea luottaa ihmisiin?

  2. Toivotko, että itsetuntosi olisi vahvempi? Vertailetko itseäsi usein muihin siten, että näet itsesi epäedullisessa valossa? Koetko riittämättömyyden tai arvottomuuden tunnetta? Pelkäätkö, että mustasukkaisuutesi kohde tapaa henkilön, joka on jollain tapaa sinua parempi? Vertaatko itseäsi herkästi muihin toisen potentiaalisiin kumppaneihin?

  3. Koetko epäreiluna, että joku toinen saa mustasukkaisuutesi kohteen aikaa, huomioita tai seksiä hänen kanssaan? Kadehditko kumppaneitasi seksuaalisista tai romanttisista kokemuksista, joista itse tunnet jääväsi paitsi? Ajatteletko, että kumppanisi tai kumppaniesi menemiset tai tekemiset ovat tavalla tai toisella sinulta pois?

Mustasukkaisuuden juurelta löytyy yleensä useampikin alue, jota on hyödyllistä työstää ja kehittää. Mustasukkaisuuden tunne lievittyy, kun kehität omaa itsevarmuuttasi, rakennat luottamustasi muihin ja opit keskittymään vertailemisen sijaan siihen, mitä hyvää sinulla itselläsi on.

Mustasukkaisuudessa on usein tiettyä johdonmukaisuutta, ja tietynlaiset asiat tai tapahtumat herättävät säännönmukaisesti mustasukkaisuuden. On hyvä pysähtyä arvioimaan ja erittelemään tarkemmin niitä tilanteita ja olosuhteita, jotka liittyvät mustasukkaisuuden kokemukseen.

  • Minkälaisissa tilanteissa olet aiemmin kokenut mustasukkaisuutta?

  • Kun tunnet mustasukkaisuutta, palaako mieleen muisto jostakin aiemmasta tapahtumasta. Onko se ehkä jäänyt käsittelemättä?

  • Minkälaisten tilanteiden uskot herättävän sinussa mustasukkaisuutta?

  • Millaiset ihmiset herättävät sinussa mustasukkaisuutta?

  • Mikä mustasukkaisuutta herättävässä tilanteessa tai asioissa herättää pelkoa tai epävarmuutta?

  • Mikä voimistaa mustasukkaisuuden tunteita? Mikä lieventää niitä?

Tärkeintä on kohdata ja hyväksyä mustasukkaisuuden tunteet rehellisesti. Mustasukkaisuudesta kannattaa myös puhua kumppanin tai kumppaneiden kanssa.

Jos koet oman tai kumppanin mustasukkaisuuden rajoittavina tai häiritsevinä, kannattaa asiasta jutella myös seksuaalineuvojan tai -terapeutin kanssa.